ACTION ALERT: Please support the Friends of Bosnia and Herzegovina Group in the Canadian Parliament

ACTION ALERT:IRGC calls for International Campaign to end Bosnian Genocide Denial

ACTION ALERT: Canadian Parliament Adopts Srebrenica Genocide Resolution

Institute for the Research of Genocide Canada

The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina

The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina

Bearing in mind the lies, deceit, and forgeries of the greater Serbian political and intellectual (secular and spiritual) expansionist elite, it is necessary, for the sake of humanity, historical accuracy, and hundreds of thousands of victims in Bosnia and Herzegovina, to point out the essential facts about the origins, causes, goals, objectives and scale of the so-called “Great Serbia” project, which is based on the Serbian fascist ideology and politics of criminal and genocidal practices, in which is contained the whole truth about all the previous wars of conquest to the Greater Balkans, and especially against Bosnia and Herzegovina and the genocide of Bosnian citizens.  Historical truth, based on numerous documents of different provenance, confirmed by the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia and the International Court of Justice is as follows:

First - Greater Serbian project (“all Serbs in one state”) is a reality. Although defeated in the Second World War, when it was an official political program of the Chetnik movement of Draza Mihailovic and the exiled government in London, who were wrongly supported by the Allies, the project has been restarted in the late 1980s. The results of this project were wars of conquest, and numerous other crimes against humanity and international law, including genocide against Bosniaks in the Republic of Bosnia and Herzegovina.

Second -The project unfolds in a state of a constant discontinuity, meaning that at it unfolds in stages at various historical inflection points, leaving in its wake major consequences manifested primarily in monstrously huge numbers of  human casualties and material destruction.

Third -The project is of a Nazi, fascist and genocidal character, because among other things, it includes: territorial expansion - conquest of other people’s territory including Bosnia and Herzegovina, and genocide, the extermination of peoples, the worst of all crimes, as was perpetrated in the 1990s against the Bosniaks in Bosnia and Herzegovina.

On the occasion of yet another attempt to expunge these horrid acts from their history, the Serbian political, cultural, scientific, and spiritual establishment is once again attempting to rewrite the history and bury the facts which so accurately describe the goals of the “Great Serbia” project. As a result, the  Institute for Research of Genocide Canada (IRGC) issues the following

Press Release:

Proclamation of the Republic of Srpska, on  January 9, 1992, was a unilateral act by unlawful groups of people who are hostile to the Republic of Bosnia and Herzegovina, and especially hostile to the Bosnian people, and who had no legal basis to do so. 9th January, 1992. is the date when the self-proclaimed Republic of Srpska came into existence on the territory of Bosnia and Herzegovina. Only in Dayton has this creation been illegally recognized. Serbian Republic was created by the Dayton agreement and is only valid for as long as the Dayton agreement exists, if and when such a time comes for the Dayton agreement to be null and void, the Republic of Srpska will cease to exist and there will only be the Republic of Bosnia and Herzegovina.

IGK strongly condemns the statement of SPC Patriarch Irinej that denies the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, and his strong support for the illegal and illegitimate Republic of Srpska, and his promotion of the idea of the so-called “Serbian state.”

IGK reminds Serbian Patriarch that the Republic of Bosnia and Herzegovina was the victim of the military aggression, and it’s citizens living in occupied territories and cities under siege were the victims of the worst crime against humanity - the crime of genocide.

This project of aggression and genocide was prepared by the SASA (Serbian Academy of Sciences and Arts), supported by the leadership of SPC, and implemented by the criminal regime of Slobodan Milosevic and Franjo Tudžman.

Statements of hatred of Irinej toward a country, its people, their faith, culture and civilization is a continuation of the concept of altering historic facts, as part of a larger effort by certain Serbian political, national and spiritual establishment.  The focus of this propaganda is to change the character of the events in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995, and characterize what was an act of aggression as a civil war

IGK is sending a message to Irinej, Dodik, Tadic and all members of the Serbian nationalist establishment that Bosniaks will never forget what they’ve endured at the hands of their like-minded predecessors. Those who refuse to speak out and condemn the crimes of their faithful against Bosniaks, and those who gave refuge to war criminals in their monasteries, are in our view just as guilty of the acts of aggression and genocide as the perpetrators of these crimes.

To all those who deny or wish to obstruct the sovereignty, legality, government continuity and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, and strive to do their work on the denial of genocide against Bosnians, that all our resources and capacities will be used in defending the national interests of Bosniaks world population. The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina, and it is our right to see to it that we are never again a victim of the genocidal project.

Emir Ramic

Bosnian Language

Bošnjački nacionalni interes je cjelovita, nezavisna, demokratska i suverena Bosna i Hercegovina

Imajući u vidu laži, obmane i falsifikate velikosrpske političke i intelektualne (svjetovne i duhovne) elite potrebno je radi ljudske, naučne, historijske istine i stotina hiljada žrtava u Bosni i Hercegovini ukazati na bitne činjenice o korijenima, uzrocima, ciljevima, namjeri i razmjerama srpskog velikodržavnog projekta, koji se temelji na srpskoj fašističkoj ideologiji i politici i genocidnoj zločinačkoj praksi, u kome je sadržana puna istina o svim dosadašnjim osvajačkim velikosrpskim ratovima na Balkanu, a posebno protiv Bosne i Hercegovine i genocidu nad bosanskohercegovačkim građanima.

Historijska istina, zasnovana na brojnoj dokumentaciji različite provenijencije, djelom potvrđene na Internacionalnom krivičnom sudu za područije bivše Jugoslaije i Međunarodnom sudu pravde  je sljedeća:

1.Srpski velikodržavni projekt (“svi Srbi u jednoj državi”) je stvarnost. Iako je u Drugom svjetskom ratu poražen, kada je bio zvanični politički program četničkog pokreta Draže Mihailovića i izbjegličke vlade u Londonu, koga su uporno podržavali Saveznici, taj projekt je ponovo u drugoj polovini 80-tih godina 20. stoljeća obnovljen i eskalirao osvajačkim ratovima i brojnim drugim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini.

2. Projekat se zavisno od konstelacija snaga odvija u kontinuitetu diskontinuiteta, što znači da je u raznim periodima društvenog i historijskog razvoja realiziran i čijom realizacijom je proizvodio krupne posljedice koje se ogledaju, prije svega, u ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima.

3. Projekat je nacističkog, fašističkog i genocidnog karaktera jer između ostalog, sadrži: teritorijalnu ekspanziju - osvajanje tuđih teritorija  uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i istrebljenje naroda, odnosno genocid, zločin nad zločinima, uključujući i nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Povodom još jednog u nizu pokušaja revidiranja historije od strane srpskog političkog, kulturnog, naučnog i duhovnog establišmenta, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} izdaje

Saopćenje za javnost

Proglašenje Republike srpske od 9. januara 1992. je bilo jednostrani akt - zločin grupe ljudi koji  su neprijateljski raspoloženi prema Republici Bosni i Hercegovini i posebno neprijateljski raspoloženi prema bošnjačkom narodu, te koji nisu imali nikakav pravni osnov da tako šta urade. 9. januara 1992. je datum kada je paradržava Republika srpska samoproglašena. Tek u Dejtonu je Republika srpska dobila nezakonito i nelegitimno priznanje. Republika srpska je nastala Dejtonskim ugovorom i zato kada propadne Dejton, onda ostaje samo Republika Bosna I Hercegovina.

IGK najoštrije osuđuje izjavu patrijarha SPC Irineja kojom  negira suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, a ilegalnu i nelegitimnu Republiku srpsku, promoviše u tzv.“srpsku državu“.

IGK  podsjeća patrijarha da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu  izvršena klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom shvatanju i defniciji međunarodni oružani sukob, te da je na okupiranim teritorijama nezavisne i univerzalno priznate Republike Bosne i Hercegovine, članice Ujedinjenih nacija, kao i u gradovima u opsadi, nad Bošnjacima je izvršen najteži zločin - zločin genocide.

Projekat agresije i genocida je pripremljenom od strane SANU, a podržan od rukovodstva SPC-a i  implementiran od strane zločinačkih režima Slobodana Miloševića i Franje Tudžmana.

Izjave mržnje Irineja prema jednoj državi i  jednom narodu, jednoj vjeri, kulturi i civilizaciji je nastavak koncepta revidiranja historije u izvodbi cjelokupnog srpskog političkog, nacionalnog i duhovnog establišmenta, gdje se nastoji izmijeniti karakter događaja u Bosni i Hercegovini od 1992-1995. {agresiju zamjeniti građanskim ratom}, a ono što je nastalo kao posljedica agresije i genocida proglasiti za srpskim državnim plijenom - teritorijom.

IGK porućuje Irineju, Dodiku, Tadiću i svim članovima srpskog nacionalističkog establišmenta  da se varaju ako računaju na bošnjački zaborav. Oni koji odbijaju da se izjasne i osude zločine svojih vjernika nad Bošnjacima tokom agresije i genocida, oni što su skrivali u svojim manastirima ratne zločinace, oni su zločinci istom mjerom kao oni koji su produkovali i izvršili zločine.

IGK poručuje svima onima koji negiraju suverenitet, pravno, državni kontinuitet  i teritorijalni integritet Bosne I Hercegovine, i nastoje svojim djelovanjem raditi na negiranju genocida nad Bošnjacima da će sve svoje resurse i kapacitete upotrijebiti u odbrani nacionalnog interesa svih Bošnjaka svijeta. Taj bošnjački nacionalni interes je cjelovita, nezavisna, demokratska i suverena Bosna i Hercegovina, i pravo bošnjačkog naroda da više nikada ne dozvoli da bude žrtva genocidnih projekata.

Emir Ramic

Letter of H. E. Zeljko Komsic to Chair of the first Canadian – Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group

Hon Dave Mackenzie, MP Oxford

Chair of the first Canadian – Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group

Dear Mr. Mackenzie

With great pleasure we have received the information about the formation of the first Canada-Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group and I wish to express my sincere appreciation for your leadership in this Group. Please forward my greetings to the honourable Canadian parliamentarians who are the members of this Friendship Group. I wish you success in your work in the forthcoming period.

I believe that the first Canada-Bosnia and Herzegovina Friendship Group will significantly improve relations between Canada and Bosnia and Herzegovina, and help in achieving direct parliamentary attention to the needs of all Bosnians and Herzegovians in Canada, the country in which they have found their new home.

As one of the first countries to recognize Bosnia and Herzegovina, Canada has always offered its support to my country and its people on their path to independence, freedom and democracy.  The Government of Canada, through its various departments, has played a significant role in the development of my country in terms of peace keeping, security, reconstruction, institutional reform, promotion of good governance and the rule of law.

As a member of the Steering Board of the Peace Implementation Council, Canada is a strong support of Bosnia and Herzegovina’s aspirations to Euro-Atlantic integration. Canada welcomed NATO’s conditional offer for Bosnia and Herzegovina to join the Membership Action Plan at the April 2010 Foreign Ministers Meeting in Tallinn. The NATO membership remains to a priority and strategic foreign policy goal for my country.

Finally, I am certain that the first Canada-Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group and the activities of the Canadian Parliament will help to improve cooperation between the two states including strengthening the cooperation between the two parliaments. I wish to assure you that Bosnia and Herzegovina will contribute to the overall strengthening of both the cooperation between the two states, as well as the friendship between our people. With this aim in mind, I am personally willing to make a significant effort to contribute to its achievement. Allow me to use this opportunity to wish you and all the members of the Friendship Group all the best in 2012.

Zeljko Komsic,

Chair of the Presidency of the Bosnia and Herzegovina

Ne moze se genocid nagraditi

Read more

Destroying cultural heritage

Read more

Letter of the Grand Mufti of the Islamic Community in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Read more

CNABC and IRGC call for fundamental structural change to support all First nation communities in Canada

Congress of North American Bosniak, Canadian Branch {CNABC} and Institute for Reseach Genocide, Canada {IRGC} call for fundamental structural change to support all First nation communities in Canada

CNABC} and IRGC are taking action to stop the housing crisis in Attawapiskat, Canada

CNABC and IRGC demand basic human rights for members of the Attawapiskat community

Send the email below to friends and family, and post this link on your Facebook wall.

http://www.avaaz.org/en/save_attawapiskat/?tta

Thanks for your help,

CNABCAND IRGC

——-

Dear friends across Canada,

The Harper Government is sitting back and watching while the Red Cross tries to stop hundreds of Canadians from freezing to death in Attiwapiskat — our outcry now could save lives.

Members of the Attawapiskat community are forced to live in wood frame tents and construction trailers in temperatures that are already 20 degrees below zero. Children haven’t had a school to go to for over 10 years and the community’s drinking water is so bad that it corrodes pipes and burns children’s faces — yet Harper refuses to act.

It’s outrageous! But we can help stop this crisis by signing this petition calling on Aboriginal Affairs Minister John Duncan to give Attawapiskat the money it needs to put our neighbours in houses and Canadian kids in schools. Duncan only won his seat by 3.1% so we can show him that he needs to show some compassion if he hopes to keep his seat in the House of Commons. Click below to sign this petition and forward to family and friends:

http://www.avaaz.org/en/save_attawapiskat/?tta

This is Canada and Attawapiskat is in dire need of help yet Harper has done nothing. Instead, the community is relying on trailers donated by a diamond miner and on the Red Cross for humanitarian aid.

Attiwapiskat’s 1800 residents live in only 300 homes! In 2011/2012 Harper allocated a measly $581,407 for housing in Attawapiskat but each single house costs $250,000 and over 300 people need homes. The estimated cost of fixing this problem is $84 million and we desperately need Harper to show some compassion. No child should have burns on their face because their water is bad and every child in every community across Canada should have a school to go to.

Demand basic human rights for us and our neighbours by clicking this link and signing this petition to Minister Duncan – together we can fix this national shame:

http://www.avaaz.org/en/save_attawapiskat/?tta

Canada’s aboriginal communities are freezing and now we can rally together and tell Harper’s weak Aboriginal Affairs Minister that the time for human rights for all Canadians is now. Sign this petition and help save lives.

On behave  of CNABC AND IRGC

Emir Ramic

Sources

Emergency draft resolution

http://www.cbc.ca/news/pdf/AFNResSupport-FNs-Crisis-111206.pdf

Attawapiskat: Harper Not Happy Federal Funds Haven’t Alleviated Housing Crisis
http://www.huffingtonpost.ca/2011/11/29/attawapiskat-stephen-harper-funding_n_1119110.html#undefined

Attawapiskat First Nation: Financial Statements
http://www.attawapiskat.org/financial-statements/

Harper vows ‘action’ on Attawapiskat
http://www.cbc.ca/news/politics/story/2011/11/29/attawapiskat-tuesday.html

First Nations Housing In Dire Need Of Renewa
http://www.huffingtonpost.ca/2011/11/28/attawapiskat-reserve-housing-first-nations_n_1115842.html#undefined

IRGC mourns the death of Kurt Jonassohn, MIGS Co-Founder and former Professor of Sociology at Concordia University

Read more

Srebrenica was a terrible shame on the West

In the video on this link, David Rohde states: “…after the town fell the Dutch could have done more to sound a public alarm… they could have at least tried…Failing to actually protect that town [Srebrenica] was… a terrible shame on the West…”

Inside the mind of Ratko Mladic

Posted By Michael Dobbs Read more

Evidence from mass graves

Read more

Congress of North American Bosniaks, Canada Branch (CNABC) Calls on Diaspora to Strengthen Canada - Bosnia and Herzegovina Parliamentary Friendship Group (CBiHPF Group)

Read more

Next Page »

Institute for the Research of Genocide Canada